De rol van ICT in het taalonderwijs

In 2005 heeft het Expertisecentrum ICT en Moderne Vreemde Talen van het NaB-MVT een werkconferentie georganiseerd. Voor deze conferentie zijn docenten moderne vreemde talen uitgenodigd die ICT toepassen in het onderwijs. In deze publicatie presenteren we een samenvatting van de bijdragen en de discussies van deze conferentie, waaraan ICT pioniers uit Nederland en Vlaanderen hebben deelgenomen.

ICT-pioniers zijn docenten die al jaren ICT toepassen in de lessen. Andere docenten zijn later begonnen. We rekenen de gevorderden en de beginners tot de kleine schare van pioniers. Ze beschikken op school vaak over goede faciliteiten, maar ondervinden soms weinig steun van hun collega’s. Ze hebben zelden contact met andere docenten die net als zij een voortrekkersrol vervullen. Als ze workshops geven op studiedagen komen ze in contact met collega’s die hun ICT-vaardigheden en -ervaring missen, en die dus geen echte gesprekspartners voor ze zijn. Sommige pioniers zijn ook actief in de vakcommunities; daar zijn zij degenen die hun kennis inzetten, terwijl de meeste bezoekers ervan komen profiteren. Om die reden leren pioniers vaak meer van hun eveneens pionierende collega’s van andere vakken.

Explosieve groei

Pioniers moeten steeds meer rekening houden met de explosieve groei van ICT-ondersteunend lesmateriaal van uitgevers dat te vinden is op hun interactieve en multimediale websites. Sommige pioniers maken er gebruik van, anderen gebruiken alleen eigengemaakt ICT-materiaal of ICT-ondersteunde leeromgevingen of trainingsinstituut, weer anderen kiezen voor een combinatie daarvan. Zo ontstaat er dus een veel grotere verscheidenheid aan ICT-gebruik dan een aantal jaren geleden. Tegelijkertijd verbeteren de faciliteiten op school en bij de leerlingen thuis.

Eigen ervaringen

Tegen deze achtergrond is het baanbrekende werk van pioniers van zeer groot belang. Wat zijn hun ervaringen? Welke tips kunnen ze geven? Welke problemen ondervinden ze in de klas? Op deze conferentie vertelden de pioniers over hun werk. Daar konden alle andere aanwezigen hun voordeel mee doen. Maar het allerbelangrijkste is dat ze met hun pionierende arbeid al hun collega’s in het land verder kunnen helpen. Vandaar deze publicatie.

U vindt hierin de door de pioniers gegeven antwoorden op de volgende vragen:

  • om welke ICT-toepassing gaat het?
  • welke problemen kan deze toepassing helpen oplossen?
  • wat is de meerwaarde ervan voor het leren van talen?
  • waar moeten docenten aan denken als ze deze toepassing willen overnemen?

Leave a Reply

Your email address will not be published.